Zde naleznete informace týkající se odstoupení od smlouvy a způsobu vrácení zboží v zákonné 14-ti denní lhůtě.

Informace které se týkají reklamací, případně dodání zboží poškozeného při přepravě, naleznete v obchodních podmínkách v článku 8 a 7.

,

  1.     MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU V RÁMCI 14TI DENNÍ LHŮTY

Zakoupené zboží můžete dle §1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, proč od smlouvy odstupuje.

Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

a)         Zboží bude nepoužité a nepoškozené, nejlépe v originálním obalu

b)        Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.) nebo prokážete-li jinak, že zboží bylo zakoupeno v e-shopu  www.jasanek-shop.cz  spolu s průvodním dopisem.

Odstoupení od smlouvy proveďte písemně, aby bylo prokazatelné! Na odstoupení od smlouvy má zákazník celých 14 dní a nemusí do této lhůty započítávat dobu nutnou k doručení odstoupení. Lhůta pro odstoupení zboží začíná běžet následující den po obdržení zboží. V případě písemného odstoupení od smlouvy je tedy rozhodujícím datem den odeslání. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V případě nehrazení poštovného bude kupujícímu účtováno skladné.

Částka bude zaslána zpět bankovním převodem do 14 dnů ode dne kdy obdržíme vrácené zboží na účet, jehož číslo požadujeme sdělit nejlépe písemně spolu s vráceným zbožím, popř. emailem. Vrácenou částku nezasíláme formou složenky na adresu! Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou z pochopitelných důvodů přijaty. Zákazníkovi budou vráceny veškeré peníze, které jsme od něj přijali, včetně nákladů za dopravu v případě úplného odstoupení od smlouvy. Ta je však počítána dle nejnižší možné přepravy, kterou nabízíme. Náklady na vrácení zboží prodejci nese kupující.

Zákazník je povinen zaslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží je shodná s adresou provozovatele eshopu www.jasanek-shop.cz.

 

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Dle občanského zákoníku, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením vrácené částky.