Obchodní Podmínky  -  eshop

 

Provozovatelem internetového obchodu www.jasanek-shop.cz je:

Petr Perdek, Velké Svatoňovice 206, 54235.

IČ: 76537226, DIČ: CZ7809173581, provozovatel je evidován v živnostenském rejstříku.

Adresa provozovny je shodná s výše uvedenou adresou provozovatele e-shopu.

Níže uvedené Obchodní Podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.jasanek-shop.cz . Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka.

 

  1.     CENY A ZBOŽÍ

Poskytovatel není plátcem DPH. Uváděné ceny v nabídce internetového obchodu www.jasanek-shop.cz jsou uváděny vč. DPH a jsou závazné v okamžiku odeslání objednávky. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, budou mu na tuto adresu doručeny informace o objednávce z objednávkového systému eshopu. Pokud informace o objednávce nebudou doručeny, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

 

  1.     ZPŮSOB PLATBY

a) Platba dobírkou - platba při doručení zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce.

b) Platba převodem - zákazníkovi budou zaslány po provedení objednávky podklady k platbě. Bez těchto pokynu není možné svévolně jakoukoliv platbu zasílat na náš účet. Poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu www.jasanek-shop.cz (286847310/0300, ČSOB), variabilní symbol platby nebo kód objednávky bude uveden v informacích o objednávce. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce. Platba za zboží musí být provedena do 14 pracovních dnů na účet od potvrzení objednávky. Budete-li potřebovat delší dobu pro provedení platby, neprodleně nás kontaktujte.

c) Platba kartou - zákazník bude při dokončení/potvrzení objednávky přesměrován na platební bránu ČSOB. Po vyplnění povinných údajů z platební karty a úspěšném provedení platby bude zákazník přesměrován spět do e-shopu www.jasanek-shop.cz, tento pak zákazníka bude informovat o úspěšném provedení platby. V  případě, že platba bude z jakéhokoliv důvodu zamítnuta, bude o tom zákazník platební bránou ČSOB informován. Zákazník má poté možnost platbu opakovat jinou platební kartou, vrátit se do e-shopu www.jasanek-shop.cz a zvolit jinou platební metodu, nebo objednávku stornovat.

d) Hotovostní platba - pouze při osobním odběru zboží na adrese provozovatele a po předchozí domluvě termínu.

Zákazník je povinen překontrolovat informace o objednávce, které mu byly po provedení objednávky zaslány na email.

 

  1.     ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Aby objednávka byla platná musí v ní být vyplněny veškeré povinné údaje, které provozovatel požaduje. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do 60 minut od potvrzení objednávky. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

V případě, že si zákazník objedná zboží, které je nestandardní, s vyšší cenou, velkoobjemové nebo zboží s nestandardní hmotností, provozovatel si vyhrazuje právo jej požádat o platbu předem nebo úhradu zálohy na základě zaslání zálohové faktury. Zálohová částka bude použita pro strhnutí částky za nevyzvednuté zboží (poštovné) popř. náklady s tím spojené jako vrácení zboží dodavateli.

 

  1.     DODÁNÍ ZBOŽÍ

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Rozmezí dodací lhůty u zboží "Skladem" je  1-5 pracovních dnů, u zboží "Doručení 3-7 dní" je dodací lhůta 3 - 7 pracovních dnů. Eshop je nastaven tak, že zboží které je "Doručení 3-7 dní" se zobrazuje pouze pokud při poslední aktualizaci skladového množství je stav minimálně 1Ks, stav skladu se aktualizuje několikrát denně. Pokud dojde k vyprodání zboží, budou se objednávky vyřizovat v pořadí v jakém byly vytvořeny.  Z tohoto důvodu si provozovatel ve výjimečných případech vyhrazuje právo na prodloužení této dodací lhůty. Lhůta dodání uvedená u produktu, je lhůta do kdy je zboží předáno dopravci.

V případě objednávky s platbou předem je zboží objednáváno až po připsání platby. V případě, že je zboží skladem, odesíláme následující den po připsání platby. V případě, že Vám zboží nebude v přiměřené době dodáno kontaktujte nás na emailu info@jasanek-shop.cz. Nejpozději však do 1 roku, poté již standardně dopravci pohyb zásilky neevidují a Vaší reklamaci pravděpodobně již nebude moci být vyhověno, ale budeme se o to alespoň snažit.

Pokud výrobek bude vyprodán a provozovatel tímto nezaručí okamžitou dodávku zboží, vždy na tuto skutečnost upozorníProvozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Doklady zejména daňový doklad ke zboží, jsou součástí zaslané zásilky. Daňový doklad je vystaven dle údajů zadaných zákazníkem do objednávky, nelze jej dodatečně měnit.

 

  1.     ZPŮSOB DORUČENÍ

a) Českou poštou - Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. Zboží bude doručeno na uvedenou adresu v objednávce. Úložní doba je standardně 7 pracovních dní. Úložní dobu si může zákazník po žádosti u České pošty prodloužit. Doručení je možné jako "Balík do ruky", "Balík na poštu" nebo "Balík do Balíkovny".

b) Zásilkovnou - Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna www.zasilkovna.cz na "výdejní místo" nebo do "Z-boxu"

c) Osobním odběrem - Pouze v předem dohodnutém termínu a na adrese provozovatele e-shopu www.jasanek-shop.cz.

U všech způsobů doručení je možno použít všechny dostupné způsoby plateb.

Ceny doručení zboží se řídí aktuálním ceníkem internetového obchodu www.jasanek-shop.cz.

U žádného způsobu doručení nebude účtováno balné.

 

 

  1.     NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku bude zaslána faktura s termínem úhrady k proplacení nákladů. Fakturovaná částka bude shodná s částkou poštovného na provedené objednávce. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu a zasláno pouze se zálohovou platbou předem.

 

  1.     PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat zásilku, správnost zboží, neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě dodání poškozeného balíku nás kontaktujte s postupem a řešením situace předtím než zásilku odmítnete nebo zašlete zpět! Česká pošta neumožňuje zákazníkovi nahlédnout do zásilky dříve, než ji uhradí (v případě dobírky). V častých případech je porušen pouze obal a zboží je v pořádku. Pokud adresátovi dojde zásilka, která je zjevně poškozená a toto poškození je známo ještě před dodáním a adresát byl vyzván k převzetí zásilky nebo příjemce při vydání na poště reklamuje závadu na zásilce, postupuje se následujícím způsobem:

- po potvrzení převzetí adresátem (nebo uhrazení dobírky) v dodacích dokladech příjemce za přítomnosti pracovníka pošty zásilku otevře, přitom zjistí, v jakém rozsahu došlo k poškození zásilky,

- pokud adresát zásilku převezme, ale nežádá o zjištění škody, pošta ho upozorní, že dodatečná reklamace není možná

Pokud zásilka není zjevně porušena a zákazník zjistí poškození zásilky dodatečně, je povinen ji do 2 dnů reklamovat u České pošty. Tuto reklamaci musí provést příjemce, jelikož reklamace musí být provedena do 2 dnů (spolu s originálním obalem-stavem v jakém byla dodána), neumožňuje Česká pošta aby jí reklamoval odesílatel. Reklamace platí i v případě, zjistí-li zákazník, že zásilka je neúplná. V tomto případě je nutné balík reklamovat u České pošty a žádat její převážení a sepsat o této reklamaci protokol. Dle vyjádření reklamace České pošty pak provozovatel postupuje dále. V případě uznání reklamace vyplatí náhradu škody poškozenému Česká pošta. V případě neuznání reklamace Českou poštou nese náhradu škody provozovatel. Ten se následně domluví se zákazníkem na dalším postupu např. zaslání nového zboží.

 

  1.   ZÁRUKY A REKLAMACE

 

Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

a) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;

b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,

c) v případech běžného opotřebení,

d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,

e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo

f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u provozovatele eshopu.

Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na kupujícího.

O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje provozovatel eshopu dle odborného posouzení do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán kupujícímu nebo předán kupujícímu v elektronické podobě dle určení kupujícího, nebo na adrese provozovatele eshopu.

Provozovatel eshopu doporučuje kupujícím, aby u dodaného zboží provedli jeho vyzkoušení případně otestovali jeho funkčnost v podmínkách kupujícího, je-li to možné s ohledem na povahu zboží. V opačném případě nelze vyloučit oprávněné zamítnutí případné reklamace ve smyslu odst. písm. (a) Obchodních Podmínek.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost prodávajícího

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím eshopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.

 

  1.     MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU V RÁMCI 14TI DENNÍ LHŮTY

Zakoupené zboží můžete dle §1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, proč od smlouvy odstupuje.

Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

a)         Zboží bude nepoužité a nepoškozené, nejlépe v originálním obalu

b)        Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.) nebo prokážete-li jinak, že zboží bylo zakoupeno v e-shopu  www.jasanek-shop.cz  spolu s průvodním dopisem.

Odstoupení od smlouvy proveďte písemně, aby bylo prokazatelné! Na odstoupení od smlouvy má zákazník celých 14 dní a nemusí do této lhůty započítávat dobu nutnou k doručení odstoupení. Lhůta pro odstoupení zboží začíná běžet následující den po obdržení zboží. V případě písemného odstoupení od smlouvy je tedy rozhodujícím datem den odeslání. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V případě nehrazení poštovného bude kupujícímu účtováno skladné.

Částka bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo požadujeme sdělit nejlépe písemně spolu s vráceným zbožím, popř. emailem, do 14 dnů ode dne kdy obdržíme vrácené zboží. Vrácenou částku nezasíláme formou složenky na adresu! Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou z pochopitelných důvodů přijaty. Zákazníkovi budou vráceny veškeré peníze, které jsme od něj přijali, včetně nákladů za dopravu v případě úplného odstoupení od smlouvy. Ta je však počítána dle nejnižší možné přepravy, kterou nabízíme. Náklady na vrácení zboží prodejci nese kupující.

Zákazník je povinen zaslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží je shodná s adresou provozovatele eshopu www.jasanek-shop.cz.

 

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Dle občanského zákoníku, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením vrácené částky.

10.    BAZAROVÉ ZBOŽÍ

V případě prodeje bazarového zboží se jedná o zboží použité. Prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. Na použité zboží se tedy žádná zákonná záruka nevztahuje. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 občanského zákoníku pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí, což musí kupující prokázat, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, občanský zákoník stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí, neodporuje-li to povaze věci. Nejde však o záruku. Pokud prodávající nadto poskytne dobrovolně na výrobek i záruku, musí v záručním listu určit její podmínky. Pokud tak neučiní, použijí se pravidla zákonná.

11.    PRÁVO PROVOZOVATELE NA ODSTOUPENÍ

Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, chybně zadané ceny zboží, chybně zadaných vlastností nebo popisu zboží, nebo výrazné změny ceny zboží ze strany dodavatele. Před odstoupením je ale provozovatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Provozovatel si také vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany zákazníka. V případě komunikace s nespolehlivým zákazníkem (který např. objednává zboží ve více e-shopech najednou nebo, který neuhradil platbu za objednané zboží), zákazníkem, díky kterému nám vznikla v minulosti pohledávka, nebo zákazníkem, který opakovaně neodebral zboží odeslané na dobírku, si provozovatel vyhrazuje právo jej požádat o platbu předem na účet nebo objednávku úplně zrušit.

12.    BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel eshopu www.jasanek-shop.cz jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


a) Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

b) Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

c) Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

d) Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

e) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

f) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

13.    OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ ZDĚLENÍ

Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  www.coi.cz.

Provozovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní Podmínky. O změně je prodávající povinen informovat na www.jasanek-shop.cz a v prostorách na adrese provozovatele eshopu, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou Obchodních Podmínek seznámit. Na již uzavřené kupní smlouvy se použijí ustanovení Obchodních Podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá neplatnost Obchodních Podmínek jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

Tyto Obchodní Podmínky nabývají platnosti zveřejněním.

Zveřejněno dne 29.2.2020